Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en European Yachting Network b.v deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen, tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. European Yachting Network b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, en dat van haar franchisers. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan European Yachting Network b.v. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Informatie van derden

European Yachting Network b.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of alle EYN gerelateerde sites en de door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

E-mail Disclaimer
De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de erbovengenoemde geadresseerde(n). Het is vertrouwelijk en auteursrechtelijk beschermd. Indien iemand een bericht onterecht heeft ontvangen, dan wordt diegene vriendelijk verzocht om de afzender in te lichten en het bericht (en eventuele bijlagen) te verwijderen zonder deze informatie te lezen of op enigerlei wijze op te slaan. Een juiste en veilige overbrenging van dit e-mailbericht kan niet worden gegarandeerd.